Quen somos


O 19 de decembro de 2014 un grupo de doentes de Hepatite C nos reuníamos nun hotel de Vigo co ánimo de articularnos para presionar aos gobernos central e da Xunta cara a conseguir o acceso que se nos negaba aos novos fármacos capaces de curar a enfirmidade. Era o inicio da Plataforma Galega de AFectados e Afectadas pola Hepatite C.

Pronto se irían unindo outras compañeiras e compañeiros a esa loita. O que comezou sendo unha plataforma de mobilización foi incorporando aos seus fins outras necesidades que se ían detectando no traballo conxunto.

O 17 de xaneiro de 2015 se redactaba a acta fundacional para convertirnos en Asociación de afectados,  que foi dada de alta en resolución do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia o 23 de marzo de 2015.

Somos unha organización de ámbito galego, independente de calquera organización gobernamental ou política, que se articula democraticamente a través de Asembleas trimestrais para a defensa dos dereitos e o apoio ás persoas afectadas polo Virus da Hepatite C.

A nosa asociación finánciase exclusivamente a través das cotas anuais (de contía voluntaria) dos seus membros, as doazóns de particulares, os ingresos que poida xerar algunha das súas actividades e as subvencións públicas ás que poidamos acceder de acordo cos nosos fins e actividade, con renuncia expresa a patrocinios de empresas privadas ligadas ao ámbito sanitario.

Nos nosos estatutos se recolle que os fins da Asociación son:

  •  Agrupar ás persoas afectadas pola Hepatite C, tanto doentes como familiares, coidadores e coidadoras e, en xeral aquelas que directa ou indirectamente padecen a causa dela.
  •  Desenvolver todo tipo de actividades tendentes ao bo atendemento e defensa dos dereitos das persoas afectadas.
  • Contribuír á formación e axuda mutua das persoas afectadas pola doenza.
  • Prestar asesoramento e contribuir a procurar o asesoramento necesario para as persoas afectadas pola Hepatite C.